Avís legal i condicions d’ús

1 – Dades del responsable.

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Albert Barnosell Jordà com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).Identidad del Responsable: Albert Barnosell Jordà

Nom comercial: Albert Barnosell

NIF/CIF: 77915571N

Dirección: Plaça Sant Ponç 9, 17007 Girona

Correo electrónico: info@abfotografia.cat

2 – Finalitat de la pàgina web.

La temàtica principal d’aquesta web és la comercialització i difusió dels meus productes i serveis de fotografia.

3 – Condicions generals d’ús.

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de l’Albert Barnosell inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, abfotografia.cat (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal abfotografia.cat.

4 – Dades personals que recapto i com ho faig.

Tens tota la informació a la Política de Privacitat.

5 – Compromisos i obligacions dels usuaris.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Albert Barnosell. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a titular legítim.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, abfotografia.cat l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’Albert Barnosell o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal abfotografia. cat o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant abfotografia.cat no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

6 – Mesures de seguretat.

Les dades personals comunicades per l’usuari a Albert Barnosell poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Albert Barnosell Jordà, assumint aquest, totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre l’usuaris i abfotografia.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

7 – Plataforma de resolució de conflictes.

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç.

8 – Drets de propietat intel·lectual i industrial.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Albert Barnosell. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Albert Barnosell.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, infografies, articles, posts, pàgines, vídeos, tutorials, recursos gratuïts, fulls de treball, cursos, marques o logotips i combinacions de colors, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Albert Barnosell indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
9 –  Enllaços externs.

Les pàgines del web abfotografia.cat proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 • Eines
 • Recursos
 • Contingut d’altres blocs
 • Enllaços d’afiliats
10 – Exclusió de garanties i responsable.

Albert Barnosell Jordà (Albert Barnosell) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

11 – Llei aplicable i jurisdicció.

Amb caràcter general les relacions entre Albert Barnosell amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de GIRONA.

12 – Contacte.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal abfotografia.cat, si us plau dirigiu-vos a info@abfotografia.cat.

L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 17.03.2019

CatalàEspañol
error: Gràcies per visitar AB Fotografia!!